@TheXboxEra @TrivialPanPan @tongotoucour @xboxuk @Samagaga_ @xThe0x0 @Xboxlivefr @XboxMag @Xboxygen @_xiam_ @XboxNewsReddit @Zirka_ZT @KeemaMr @youushiii @christophebach3 @XboxP3 https://t.co/fkAABWBaBu

@TheXboxEra @TrivialPanPan @tongotoucour @xboxuk @Samagaga_ @xThe0x0 @Xboxlivefr @XboxMag @Xboxygen @_xiam_ @XboxNewsReddit @Zirka_ZT @KeemaMr @youushiii @christophebach3 @XboxP3 https://t.co/fkAABWBaBu

5 septembre 2020 Non Par Rédaction